Internet Gegevensbank (IGB)

D

e Internet Gegevensbank (IGB) stelt u in staat om willekeurige gegevens via internet te verzamelen c.q. beschikbaar te stellen. Doordat de ingevoerde gegevens in dezelfde database worden opgeslagen als de database die gebruikt wordt om gegevens aan anderen beschikbaar te stellen, zijn de gegevens altijd up to date. De Internet Gegevensbank werkt volledig via internet. Er wordt dus geen aparte software op uw pc geïnstalleerd. Een interetbrowser en -verbinding zijn voldoende om met de gegevensbank te kunnen werken.

NB. De Internet Gegevensbank hoeft niet per se gebruikt te worden voor het verzamelen van de gegevens. Indien u reeds de beschikking heeft over een bepaalde gegevensset, dan kunt u deze via de Internet Gegevensbank laten ontsluiten. U maakt dan alleen gebruik van de onderdelen 2 en 3 (zie hieronder).

De Internet Gegevensbank bestaat uit drie onderdelen:

1. Onderhouden van gegevens
2. Raadplegen van gegevens
3. Beheerfaciliteiten

Deze onderdelen worden hierna kort toegelicht.

1Onderhouden van gegevens
Het onderhoud van de gegevens geschiedt via één of meerdere internetpagina's. U bepaalt zelf wie toegang krijgt tot deze pagina's.
2Raadplegen van gegevens
Het raadplegen van de gegevens geschiedt eveneens via een internetpagina. Ook hierbij bepaalt u zelf wie toegang krijgt tot deze pagina.

Klik hier voor een demo met werkgelegenheidsgegevens.
3Beheerfaciliteiten
Het beheer van de Internet Gegevensbank geschiedt eveneens via een internetpagina. Deze pagina is alleen beschikbaar voor de beheerder van de gegevensbank die hiermee rechten kan toekennen aan gebruikers die de gegevens mogen onderhouden/raadplegen.
Indien u interesse of nog vragen heeft over de Internet Gegevensbank neem dan gerust contact op.

Software As A Service

De Internet Gegevensbank wordt aangeboden als Software as a Service (SaaS). De eindgebruiker schaft de software dus niet zelf aan, maar huurt op jaarbasis de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de statistiekmodule.

Mellon draagt verder zorg voor de installatie, onderhoud en beheer. Het enige dat u aan hoeft te leveren is de dataset.