Producten en diensten

Vestigingenregister

VR-beheer is ontwikkeld voor het onderhouden van een vestigingenregister, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een werkgelegenheidsenquête.

Lees meer...

Innameregistratie

Met het inname- en verkoopregistratiesysteem (IRS) kunt u de inname en verkoop van artikelen administreren.
In combinatie met de meldmodule voor Amice ook bijzonder geschikt voor metaalhandelaren.

Lees meer...

Timemanagement

Met het systeem voor timemanagement (Systim) heeft u een krachtig instrument in handen om de voortgang van projecten te kunnen monitoren.

Lees meer...

Internet Gegevensbank (IGB)

Dit product stelt u in staat om willekeurige gegevens via internet te verzamelen c.q. beschikbaar te stellen. Doordat de ingevoerde gegevens in dezelfde database worden opgeslagen als de database die gebruikt wordt om gegevens aan anderen beschikbaar te stellen, zijn de gegevens altijd up to date.

Lees meer...

Online statistieken

Voor het beschikbaar stellen van interactieve statistieken via internet. Uw klanten of andere geïnteresseerden kunnen zelf de gewenste statistiek samenstellen.

Lees meer...

E-mail-extractie

Het e-mail extractieprogramma achterhaalt het originele e-mailadres van e-mailberichten die onbestelbaar retour zijn gekomen in een te selecteren Outlook/Groupwise-map.

Lees meer...

Bedrijventerreinenmonitor

Met behulp van het bedrijventerreinen-monitorsysteem (BT-monitor) kunt u bedrijventerreineninformatie onderhouden en raadplegen. Vragen over acquisitie, ruimtelijk-economisch beleid of "milieu, veiligheid en beheer" kunnen met een druk op de knop worden beantwoord.

Lees meer...

Applicatie-onderhoud

Mellon kan ook worden ingeschakeld voor het onderhouden van een bestaande eigen (Visual Foxpro) applicatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van bestaande broncode, het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het beheer van de onderliggende database.

Deze dienstverlening kan zowel ter plekke als op afstand worden uitgevoerd.

Lees meer...