Inname- en verkoopregistratiesysteem (IRS)

M

et behulp van het inname- en verkoopregistratiesysteem (IRS) kan de inname/verkoop van artikelen worden geadministreerd. Met IRS kunt u op basis van een eigen klanten-, afnemers- en artikelenbestand op eenvoudige wijze snel en efficiënt inname- en verkoopbonnen aanmaken. Doordat iedere inname of verkoop wordt bewaard kunnen met IRS uitgebreide overzichten van de ingenomen en verkochte artikelen worden gemaakt. Omdat in IRS de beginvoorraad kan worden geregistreerd is het ook mogelijk om overzichten van de voorraad te maken. U kunt daarbij op ieder gewenst niveau groeperen en sorteren.

Inhoud van IRS

IRS is gebaseerd op de volgende onderdelen:
1. inname- en verkoopregistratie
2. klanten/afnemers
3. artikelen
4. voorraad
5. overzichten

Deze onderdelen worden hierna kort toegelicht.

1Inname-/verkoopregistratie
In dit onderdeel wordt de inname of verkoop van artikelen geregistreerd.

 Het innameregistratiescherm in IRS

Een inname-/verkoopbon bestaat globaal uit de volgende gegevens:
1. Klant/Afnemer
2. Datum/tijd inname/verkoop
3. Betalingswijze
4. Medewerker
5. Welke artikelen zijn ingenomen/verkocht

Nadat de inname/verkoopgegevens in IRS zijn ingegeven wordt automatisch een inname-/verkoopbon afgedrukt.

2Klanten/Afnemers

In dit onderdeel kunnen al uw klant-/afnemergegevens worden bijgehouden. Naast de algemene gegevens zoals naam, adres en woonplaats kunt u hier ook gegevens over contactpersoon en financiële zaken (o.a. BTW-nummer) onderbrengen. Klanten zijn in principe gekoppeld aan innamen en afnemers aan verkopen.

3Artikelen

In dit onderdeel kunnen al uw artikelgegevens worden bijgehouden. Naast de naam en de prijs van het artikel kunt u ook aangeven tot welke artikelgroep het artikel behoort. Een artikelgroep is een verzameling van één of meerdere artikelen. Artikelgroepen worden voornamelijk gebruikt in overzichten om gegevens opgeteld te kunnen presenteren.

4Voorraad

In dit onderdeel kunt u de beginvoorraad per artikel per peildatum bijhouden. Doordat alle innamen en verkopen worden geregistreerd kan de voorraad op ieder gewenst moment worden berekend. Daarnaast is het mogelijk om correctieboekingen op de voorraad te doen.

5Overzichten

Met behulp van dit onderdeel kunt u interactief het gewenste overzicht (innamen, verkopen of voorraad) samenstellen. Door het maken van slechts 5 keuzes bepaalt u de inhoud van het overzicht:

  1. Groeperen: hiermee geeft u aan op welk niveau de gegevens bij elkaar opgeteld dienen te worden. U heeft de keuze uit klant, afnemer, artikel of artikelgroep. Daarnaast kunt u optioneel nog een subgroepering aangeven.
  2. Periode: hiermee geeft u aan op welke periode het overzicht betrekking heeft en op welk niveau (per dag, week, maand, kwartaal, jaar) de gegevens vervolgens moeten worden gepresenteerd.
  3. Betalingswijze: hiermee geeft u aan welke soort betalingswijzen moeten worden meegenomen. Hiermee kunt u dus bijvoorbeeld snel kastellingen per dag maken.
  4. Sortering: hiermee geeft u aan op welke kolom het overzicht gesorteerd moet worden.
  5. Selectie: Afhankelijk van de gekozen groepering kunt u hier aangeven welke klanten/afnemers/artikelen/artikelgroepen in het overzicht moeten worden opgenomen.
Indien u interesse of nog vragen heeft over IRS neem dan gerust contact op.