Gebruikersgroep VR-beheer

De VR-beheer gebruikergroep bestaat uit de volgende leden:

Gebruikersgroep VR-beheer

Organisatie / register Adres Contactpersoon Telefoon
 

Provincies

Provincie Drenthe
Drentse Werkgelegenheids Enquête (DWE)
Postbus 122
9400 AC Assen
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Friesland
Werkgelegenheidsregister Fryslan
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Gelderland
Provinciale Werkgelegenheids-Enquête (PWE)
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Groningen
Werkgelegenheidsregister Provincie Groningen
Postbus 610
9700AP Groningen
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Overijssel
Bedrijven- en Instellingen Register Overijssel (BIRO)
Postbus 575
8000 AN Zwolle
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Utrecht
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
[afgeschermd][afgeschermd]
ETIL
Vestigingenregister Limburg (VRL)
Postbus 1016
6201 BA Maastricht
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Zeeland
Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
[afgeschermd][afgeschermd]
Provincie Zuid-Holland
register Overig Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
[afgeschermd][afgeschermd]
 

Gemeenten

Gemeente Breda
Vestigingenregister West-Brabant
Postbus 90156
4800 RH Breda
[afgeschermd][afgeschermd]
Gemeente Enschede
Uitvoerder: Kennispunt Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
[afgeschermd][afgeschermd]
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
[afgeschermd][afgeschermd]
Gemeente Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond
[afgeschermd][afgeschermd]
Gemeente Tilburg
Postbus 717
5000 AS Tilburg
[afgeschermd][afgeschermd]
Gemeente Rotterdam
register MRDH (Metropoolregio Rotterdam / Den Haag)
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
[afgeschermd][afgeschermd]
 

Overig

I&O Research
register Noordoost-Brabant
Postbus 563
7500 AN Enschede
[afgeschermd][afgeschermd]