Gebouwencartotheek

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Gebouwencartotheek

Doel module

Met de module Gebouwencartotheek wordt u in de gelegenheid gesteld om alle gebouwen (en dus ook woningen) in uw werkgebied te registreren en tevens een koppeling tot stand te brengen met het vestigingenregister. Op deze manier kunt u eenvoudig inzicht verkrijgen in het feit of er in een gebouw ook economische activiteiten worden uitgevoerd.

Toelichting

De gebouwencartotheek is gebouwd op basis van 3 elementen, te weten:
Gebouwen, een gebouw bestaat uit één of meerdere panden
Panden, een pand bestaat uit één of meerdere ruimten
Ruimten
, het laagste niveau dat wordt bijgehouden. Het adres is gekoppeld aan de ruimte.

Een pand is een gebouw waardoor men een denkbeeldige verticale streep kan trekken. Een twee-onder-een-kap woning is dus 1 gebouw en 2 panden. Een pand bestaat uit meerdere ruimten indien met door het pand een denkbeeldige horizontale streep kan trekken. Een duplex-woning is dus 1 pand en 2 ruimten.

Overige voorbeelden: Een alleenstaande woning is: 1 gebouw, 1 pand en 1 ruimte Een blok rijtjeshuizen met 4 woningen is 1 gebouw, 4 panden en 4 ruimten (1 ruimte per pand)

Vanuit de gebouwencartotheek wordt met een druk op de knop het vestigingenscherm opgestart en worden alle vestigingen getoond met hetzelfde adres. Ook vanuit de gebouwencartotheek zelf kan met een druk op de knop inzicht verkregen worden in de vestigingen die zich op hetzelfde adres bevinden.

De gebouwencartotheek kan naar wens worden aangepast of uitgebreid.

Schermvoorbeeld
Kosten € 2.450,- (excl. BTW)