Vrije velden gebouwencartotheek

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Vrije velden gebouwencartotheek

Doel module

Met deze module is het mogelijk om vrije velden te definiëren voor de ruimten (adressen) in de gebouwencartotheek en deze eventueel in te lezen vanuit een extern bestand.

Toelichting

In de gebouwencartotheek is het laagste niveau de ruimte. Aan de ruimte is het adres gekoppeld. Op een adres bestaat altijd maar een (actieve) ruimte.

Van een ruimte wordt standaard een aantal basisgegevens (bouwjaar, inhoud etc) bijgehouden. Met deze module is het mogelijk om een onbeperkt aantal vrije velden te definiëren van het type Character, Numeriek of Datum. Met deze types kunt u vrijwel alle extra informatie opslaan.

Omdat aan de ruimte precies één adres is gekoppeld kunt u deze module ook gebruiken om de adressen uit VR-beheer indirect te voorzien van vrije velden. Hierdoor wordt het dus mogelijk om bijvoorbeeld het Bruto Vloeroppervlak te koppelen aan het adres i.p.v. aan de vestiging.

Daarnaast is het mogelijk om voor een vrij veld een tabel met mogelijke invoerwaarden te definiëren. Hierdoor wordt de kans op foute invoer verkleind en kan de gebruiker een overzicht opvragen (F8) met mogelijke invoerwaarden. E.e.a. is gebaseerd op het hetzelfde principe als de vrije velden voor vestigingen in het vestigingenscherm.

Daarnaast bevat deze extra module ook de mogelijkheid om gegevens uit een extern bestand in één keer in te lezen in de vrije velden van de gebouwencartotheek. Het inlezen kan geschieden op basis van het VR-beheer-perceelnummer of de postcode/huisnummercombinatie.

Schermvoorbeeld
Kosten € 950,- (excl. BTW). Deze module is een uitbreiding op de module Gebouwencartotheek