Adresmatrix

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Adresmatrix

Doel module

Met behulp van deze module kan een matrix worden aangemaakt met in de eerste 2 kolommen het vestigingsnummer en de naam en in de kolommen daarna per jaar het adres en overige gegevens.

Toelichting

Met behulp van de adresmatrix kan een totaalbestand worden gemaakt van uw vestigingenregister waaruit door uzelf of uw klanten eenvoudig selecties kunnen worden gemaakt.

Vestigingen kunnen in een oogopslag per jaar worden gevolgd en indien deze verhuisd zijn kan zelfs de verhuisafstand worden weergegeven. U kunt zelf bepalen welke jaren in de adresmatrix worden opgenomen.

De adresmatrix heeft in de eerste twee kolommen het vestigingsnummer en de naam staan. Vervolgens worden per jaar de volgende gegevens opgenomen:
1. SBI93, C(5)
2. Totaal aantal WP (in- of exclusief uitzendkrachten), N(5)
3. Enquêtetype C(2)
4. Straat C(43)
5. Huisnummer N(5)
6. Toevoeging C(15)
7. Postcode C(6)
8. Plaats C(25)
9. Gemeentenummer C(4)
10. Eigen indeling (1) adressentabel, optioneel C(8)
11. Eigen indeling (2) adressentabel, optioneel C(8)
12. X-coördinaat, optioneel N(9,2)
13. Y-coördinaat, optioneel N(9,2)
14. Verhuisafstand, optioneel N(9,2)

Het resultaat van het programma (de adresmatrix) kan op het scherm worden bekeken en naar de in VR-beheer bekende bestandsformaten (Excel, DBF, ASCII, etc.) worden geëxporteerd.

De gebruiker heeft de keuze of het aantal werkzame personen inclusief of exclusief uitzendkrachten moet zijn. Daarnaast kan de gebruiker zelf aangeven uit welke enquêtebestanden de adresmatrix moet worden aangemaakt (actueel of bevroren).

D.m.v. de verhuisafstand wordt de hemelsbrede afstand in meters weergegeven waarover de vestiging is verhuisd. Deze afstand kan alleen maar worden weergegeven van vestigingen die binnen het werkgebied zijn verhuisd. Over het eerste jaar in de verhuismatrix kan geen verhuisafstand worden berekend, dus in dat jaar zal het veld niet aanwezig zijn.

Het enquêtetype is toegevoegd zodat achterhaald kan worden hoe de wp-gegevens tot stand zijn gekomen. Als er nl. geen respons is geweest (enquêtetype 00) dan is het veld wp gevuld met 0. Dit wil dus niet zeggen dat er niemand werkt. Als er wel respons is geweest (enquêtetype ongelijk aan 00) dan kan het veld ook gevuld zijn met 0 wp (denk bijv. aan 07/04 constructie of enquêtetype 08). Om onderscheid te kunnen maken tussen 0 wp bij non-respons en 0 wp bij respons is daarom het enquêtetype toegevoegd.

Schermvoorbeeld
Kosten € 525,- (excl. BTW)