Bellijsten

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Bellijsten

Doel module

Met deze module kunt u bellijsten aanmaken, distribueren en gebruiken.

Toelichting

Met behulp van bellijsten kunnen in- of externe medewerkers gestructureerd een bepaalde set van vestigingen nabellen en/of bewerken. Deze medewerkers kunnen eventueel ook decentrale gebruikers zijn.

U kunt een onbeperkt aantal bellijsten aanmaken. U bepaalt zelf welke vestigingen in de bellijst opgenomen dienen te worden. De bellijst wordt automatisch uitgebreid met een aantal velden waarmee de uiteindelijke gebruiker de voortgang kan bijhouden. Zo zijn er een vijftal velden waarin kan worden aangegeven wanneer de vestiging is benaderd. Ook kan de status van de vestiging worden bijgehouden (Afgewerkt, Weigering, Opvolgen etc.) en is er een mogelijkheid om een toelichting in te geven.

Een vestiging uit de bellijst kan met een druk op de knop worden opgeroepen in het vestigingenscherm. Het vestigingsnummer hoeft dus niet handmatig te worden ingegeven. De bellijstmodule houdt overigens automatisch bij waar de medewerker is gebleven, waardoor de medewerker vanaf dit punt meteen verder kan gaan als de bellijst opnieuw wordt opgestart.

Uiteraard bevat de bellijst meerdere zoekmogelijkheden en kunt u de bellijst beperken middels een zelf in te geven selectie. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld alleen de vestigingen tonen die de status Opvolgen hebben.

De uitwisseling van bellijsten tussen centrale en decentrale gebruiker gaat geheel automatisch via de e-mail.

Schermvoorbeeld
Kosten € 990,- (excl. BTW)