Automatisch opnemen van vestigingen uit NRVR in VR

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Automatisch opnemen van vestigingen uit NRVR in VR

Doel module

Met deze module kunnen vestigingen uit NRVR die aan bepaalde beslisregels voldoen automatisch worden opgenomen in VR.

Toelichting

Indien u gebruik maakt van de KvK-module zult u waarschijnlijk maandelijks de mutaties van de databank inlezen en in VR-beheer verwerken. Een groot gedeelte van deze mutaties zijn nieuwe bedrijven (mutatiesoort A/B). Bij de handmatige koppeling worden deze bedrijven aan een aantal controles onderworpen om in de meeste gevallen opgenomen te worden in VR. In overleg met de gebruikers van de KvK-module is een aantal beslisregels opgesteld. Indien een vestiging aan deze beslisregels voldoet wordt deze automatisch opgenomen in VR. Hiermee behoort de handmatige controle/opname van een hoop bedrijven tot het verleden.

De beslisregels zijn:

  • vestiging moet al een aantal (in te stellen) maanden in NRVR zitten.
  • het aantal wp cq. de grootteklasse van de vestiging mag het maximale (in te stellen) aantal wp cq grootteklasse niet overschrijden.
  • de vestiging moet over een telefoonnummer beschikken
  • er mogen zich geen actieve vestigingen op het adres van de vestiging bevinden.
  • de vestiging moet een relevante SBI-code hebben. In de module kunnen niet-relevante SBI-codes naar eigen inzicht/ervaringen worden ingegeven.
  • bepaalde trefwoorden mogen niet voorkomen in de naam van de vestiging (bijv. stichting, vereniging, pensioen etc). In de module kunnen de uit te sluiten trefwoorden worden ingegeven.

Per beslisregel kan aangegeven of deze gebruikt moet worden en zo ja, wat dan de instellingen van deze beslisregel zijn.

Daarnaast is het met deze module mogelijk om aan te geven of de niet-relevant markering van een vestiging in NRVR wordt verwijderd nadat er een mutatie heeft plaats gevonden op het aantal wp/grootteklasse of dat de SBI-code is gewijzigd van een niet naar wel relevant. Vaak worden deze, eerst niet-relevante vestigingen, door dit soort mutaties weer relevant voor VR. Met deze uitbreiding komen deze vestigingen weer terug in het handmatige koppelproces.

Tot slot kunnen met deze module financiële constructies in het KvK-abonnement worden herkend en worden tegen gehouden. Bij financiële constructies komt het vaak voor dat de werkmaatschappij (die al in VR-beheer zit) wordt omgezet naar een financiële holding (SBI- en naamsmutatie) en dat er vervolgens een nieuwe werkmaatschappij wordt opgevoerd. Dit leidt, indien de financiële constructie niet wordt onderkend, tot ongewenste situaties. Met deze opties in deze module is het mogelijk om financiële constructies voortijdig te herkennen en de bijbehorende SBI- en naamsmutatie te negeren.

De applicatiebeheerder kan zelf bepalen welke SBI-mutaties moeten worden genegeerd. In de meeste gevallen zullen dit echter de SBI93-codes zijn die door LISA als "verdacht" zijn aangemerkt. Het gaat hierbij dan om de codes: 6420, 64301, 64302, 64303, 70101 en 70102.

Schermvoorbeeld
Kosten € 1.250,- (excl. BTW)