Pendelinleesmodule

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Pendelinleesmodule

Doel module

Met deze module kunnen pendelgegevens in VR-beheer worden ingelezen.

Toelichting

De pendelgegevens kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een internet-enquête, het inscannen van enquêteformulieren of het digitaal aanleveren van pendelgegevens door grote bedrijven. De module controleert op het bestaan van de pendelwoonplaats en heeft ook een correctietabel waarin onbekende pendelwoonplaatsen in één keer kunnen worden omgezet in de goede pendelwoonplaats.

De correctietabel voor de pendelwoonplaatsen is vast in het systeem aanwezig, zodat niet iedere keer dezelfde fouten gecorrigeerd hoeven te worden. Daarnaast wordt er ook meteen een controle uitgevoerd of het aantal ingelezen pendelaars overeenkomt met het aantal werkzame personen. Indien dit niet het geval is, dan worden de pendelgegevens wel ingelezen, maar wordt het vestigingsnummer ook opgenomen in het pendelcorrectiebestand.

Daarnaast is de mogelijkheid ingebouwd om pendel bij te kunnen schatten. De pendel van vestigingen die gerespondeerd hebben maar een (klein) verschil hebben tussen het aantal werkzame personen en het aantal pendelaars kan op deze manier bijgeschat worden, zodat de aantallen gelijk aan elkaar zijn. Voorheen diende deze vestigingen handmatig gecorrigeerd te worden. U kunt zelf instellen tot welke verhouding van pendelaars en wp de pendel bijgeschat mag worden. De bijschatmogelijkheid is ingebouwd in de menu-optie "Reorganiseren pendel". Op deze manier is het dan ook mogelijk om pendel bij te kunnen schatten die via andere invoermogelijkheden in VR-beheer is opgenomen.

De inleesmodule kan zowel ASCII- als DBF-bestanden inlezen.

Schermvoorbeeld
Kosten € 1.450,- (excl. BTW)