Imputatiemodule

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Imputatiemodule

Doel module

Met behulp van de imputatiemodule kunnen werkzame personen toegekend worden aan non-respons vestigingen op basis van het gemiddeld aantal personen dat in Nederland werkzaam is in dezelfde SBI-afdeling en grootteklasse.

Toelichting

In de imputatietabel wordt per SBI afdeling en grootteklasse bijgehouden hoeveel fulltime/parttime mannen en vrouwen er bij de imputatie aan een vestiging worden toegekend. De imputatietabel is initieel gevuld met landelijke gemiddelden van 2002 en wordt jaarlijks bijgewerkt met de LISA-cijfers.

De imputatietabel kunt u naar eigen inzicht wijzigen. U kunt ook een SBI-afdeling/grootteklasse combinatie toevoegen aan de tabel en vullen met het aantal werkzame personen per categorie.

Bij de daadwerkelijke imputatie worden aan alle (nieuwe) vestigingen die nog niet verwerkt zijn (enquêtetype is gelijk aan "00" en geen afvoermarkering) werkzame personen toegedeeld op basis van de SBI-afdeling en grootteklasse. Voor de grootteklasse wordt gebruik gemaakt van de grootteklasse die in het vestigingenbestand is opgeslagen (grootteklasse huidig). Vervolgens wordt de SBI-afdeling en grootteklasse combinatie opgezocht in de imputatietabel. Indien de combinatie gevonden kan worden, worden de werkzame personen betreffende het aantal fulltime en parttime mannen en vrouwen uit deze tabel overgenomen in het enquêtebestand. Een vestiging die geïmputeerd wordt krijgt het enquêtetype "60". Op deze manier kunnen geïmputeerde vestigingen altijd achterhaald worden.

Een uitgevoerde imputatie kan te allen tijde ongedaan gemaakt worden. De geïmputeerde vestigingen worden dan weer op non-respons gezet.

U kunt de imputatiemodule naar eigen wens aanpassen. Zo kunt u via het gebruikelijke selectie tabblad aangeven welke vestigingen geïmputeerd moeten worden en of ook de parttime wp-categorieën en/of uitzendkrachten geïmputeerd moeten worden.

Schermvoorbeeld
Kosten € 750,- (excl. BTW)